top of page

ROZLOŽENÍ PORTFOLIA

ALOKACE AKTIV SPRAVOVANÝCH SPRÁVCEM

Nemovitostní trh

 

70% realitní trh včetně investic do developerských projektů, jakožto hlavní strategie i za účelem diverzifikace a řízení rizik. Ať už se bude jednat o nákup, rekonstrukci, následný prodej či pronájem dané nemovitosti, vždy se bude jednat o nerizikovou investici s podložením investice nezávislé strany či přímo evaluátorem. Jedná se zejména o střednědobý horizont investic za účelem řízení rizik, alokace a diverzifikace majetku. 

Akciové indexy, opce, futures a ETF

 

20% aktiv spravovaných Správcem. Prostředky budou dále investovány do akcií velkých nadnárodních společností, do opční strategie a na akciové indexy nebo indexové ETF. Zaměstnanci fondu jsou znalí tohoto oboru po více než 8 leté období. Účelem je diverzifikace alokace finančních prostředků za účelem jejich správy. 

graf20.png
graf10.png

Private equity investice

 

10% spravovaných aktiv za účelem řízení rizik jako primární alokace prostředků. Finanční prostředky budou investovány zejména za účelem rozšíření správy a portfolia nemovitostních projektů. Dále se bude jednat o nabývání podílů ve společnostech, financování a správa společností, řízení a kapitálový vstup do společností s mezinárodním přesahem se zaměřením na real-estate sektor zejména v rozvoji a implementaci stavebních řešení, a to zejména v regionu střední Evropy.

bottom of page