top of page

Kvalifikovaný investor

Obecně je kvalifikovaný investor osoba, která splňuje jednu nebo více podmínek vymezených v § 272 zákona č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech. Ve stručnosti lze kvalifikovaného investora vymezit jako:

· institucionálního investora např. banka, obchodník s cennými papíry, pojišťovna, velké obchodní společnosti s kapitálem nad 2 mil. eur a pod

· profesionální zákazník podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu

· jiná osoba, která investovala do fondů kvalifikovaných investorů a majetku v režimu portfolio management obhospodařovaném týmž obhospodařovatelem alespoň částku 125 000 EUR a učinila prohlášení o tom, že si je vědoma rizik spojených s investováním do takového fondu (za splnění dalších podmínek i postačuje i investice ve výši 1 000 000 Kč)

 

 

V případě že si nejste jistí, zda splňujete podmínky pro vstup, seznamte se prosím s přesnou zákonnou definicí dle zákona 240/2013 Sb. resp. zákona č. 256/2004 Sb. na který odkazuje.

bottom of page